Sulje
cover-category-pic

IHONHOITOSI ON OSA JOTAIN SUUREMPAA

SITOUMUKSEMME

Ihonhoitotuotteiden siedettävyyttä arvioidaan ihotautilääkärien valvonnassa kaikilla ihotyypeillä. 
 
Tehokkuutta arvioidaan riippumattomien tutkimuslaitosten suorittamien kosmeettis-kliinisten kokeiden, mittausten tai kuluttajien itsearviointien avulla. 
 
L’Oréal on sitoutunut kehittämään ja käyttämään vain vaihtoehtoisia testimenetelmiä, jotta maailmassa ei tarvita eläinkokeita. 
 
Osana L'Oréalin kestävään kehitykseen pyrkivää työtä olemme sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjämme suhteessa vuoden 2005 lähtötasoon ja varmistamaan, että 100%:lla tuotteistamme on parempi ympäristö- tai sosiaalinen profiili.

SITOUMUKSEMME

SITOUDUMME TURVALLISUUTEEN

Kuluttajamme luottavat, että tarjoamme tuotteita, jotka ovat turvallisia ja laadukkaita. Siksi kaikki tuotteemme ja ainesosamme käyvät läpi perusteelliset turvallisuusarvioinnit ennen kuin ne pääsevät markkinoille.
 
Sitoutumisemme turvallisuuteen ei jää tähän. L'Oréal-konserni on kehittänyt edistyksellisen teknologia-alustan tuotteidemme turvallisuuden ja tehokkuuden ennakoivaa arviointia varten. Lisäksi meillä on maailmanlaajuinen tieteellisten tulosten seuranta ja otamme huomioon kuluttajien huolet riskeistä, kun teemme päätöksiä tiettyjen ainesosien käytön vähentämisestä tai lopettamisesta.

Lue lisää
SITOUDUMME TURVALLISUUTEEN

SITOUDUMME DOKUMENTOITUUN TEHOKKUUTEEN

1970-luvulla L'Oréal perusti tuotteiden tehon ja suorituskyvyn arviointiin erikoistuneen osaston. Siitä lähtien osasto on arvioinut tuotteiden suorituskykyä kaikilla ihotyypeillä. Asiantuntijamme käyttävät tietoa uusien tuotteiden kehittämisessä. 
 
Jo yli 30 vuoden ajan tutkijamme ovat kehittäneet entistä tehokkaampia ihonhoitotuotteita, joiden koostumukset ja ainesosat on todistettu tehokkaiksi riippumattomien laitosten tekemillä kliinisillä kokeilla.

Lue lisää
SITOUDUMME DOKUMENTOITUUN TEHOKKUUTEEN

SITOUDUMME ELÄINTEN HYVINVOINTIIN

L'Oréal ei tee eläinkokeita tuotteiden tai ainesosien testaamiseksi. Tärkeimpiä tavoitteitamme ovat kuluttajiemme terveys ja turvallisuus, jotta voimme tarjota turvallisia, tehokkaita ja innovatiivisia tuotteita kuluttajille kaikkialla maailmassa. Eläinten oikeuksien ja hyvinvoinnin tukeminen on myös meille tärkeää.
 
 L'Oréal-konserni on investoinut yli 30 vuoden ajan vaihtoehtoisten testausmenetelmien kehittämiseen. Vuodesta 1979 lähtien L'Oréalin tutkijat ovat olleet edelläkävijöitä keinoihomallien ("Episkin") kehittämisessä vaihtoehtona eläinkokeille ja keinoihomalleilla voimme suorittaa tuotteidemme ja ainesosien turvallisuustestejä.

SITOUDUMME ELÄINTEN HYVINVOINTIIN

SITOUDUMME KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN

Kestävää innovointia 
Vuoden 2020 loppuun mennessä 100 %:lla tuotteistamme on parannettu ympäristö- tai sosiaalinen profiili. L’Oréalille kestävä innovointi tarkoittaa muun muassa sitä, että vähennämme koostumuksiemme ympäristövaikutuksia, suojelemme luonnon monimuotoisuutta lisäämällä kestävien uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä, torjumme metsien hävittämistä ja parannamme pakkauksiemme ympäristöprofiilia. 
 
Kestävä tuotanto 

Vuoden 2020 loppuun mennessä L’Oréal on sitoutunut vähentämään tehtaiden ja jakelukeskusten ympäristöjalanjälkeä jopa 60% suhteessa vuoden 2005 lähtötasoon. L’Oréalin tärkeimpiä tavoitteita on vähentää laitoksistamme aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä, veden kulutusta ja jätteiden määrää yhtä valmista tuotetta kohden sekä minimoida kuljetuksista aiheutuvia päästöjä. 
 
Ympäristön kestävään käyttöön pyrkivät elintavat
L'Oréalin tavoitteena on antaa kuluttajalle mahdollisuus tehdä kestäviä valintoja. Tätä tarkoitusta varten monet tuotemerkit ovat käynnistäneet useita aloitteita: Avoimuus tuotteidemme ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista, kunkin tuotemerkin ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointi, kuluttajien tietoisuuden lisääminen kestävien valintojen tekemiseen ja kestävämpien ratkaisujen kehittämisen edistäminen.
 
Kestävä kehitys
L'Oréal asettaa etusijalle tämän kehityksen jakamisen sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppanien kanssa: L'Oréal luo työmahdollisuuksia eri ohjelmien kautta, sitouttaa koko toimitusketjun kestävään kehitykseen, ja varmistaa että työntekijämme ympäri maailmaa hyötyvät parhaista sosiaalipalveluista.

Lue lisää
SITOUDUMME KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN

#message

Lisätietoja