Sitoudumme todistettuun tehokkuuteen

Tiede tuotekehityksen taustalla


L’Oréal Parisin ihonhoitotuotteiden laboratorio on täysin omistautunut turvallisten ja tehokkaiden L’Oréal Paris -tuotteiden kehittämiseen.
Kaikki tiimin jäsenet ovat tieteellisesti koulutettuja (joko biologiassa, farmasiassa ja biokemiassa tai kemiassa), ja heidän työnsä on heidän intohimonsa.
Tämä koulutusalojen kirjo on voimavaramme, kun kyseessä on kanssakäynti useiden kumppaniemme kanssa
tuotteen luontivaiheessa aina siihen asti, että tuote saavuttaa kuluttajan. Tiedetiimimme tarjoavat asiantuntijuuttaan aktiiviaineiden ja ihofysiologian, yhdisteiden käytännön tutkimisen, analysoinnin, mikrobiologian, kemikaalifysiikan ja tehokkuuden arvioinnin saralla. 
Markkinointitiimi varmistaa, että tuote täyttää kuluttajien tarpeet, ja ala mahdollistaa sen, että pystymme takaamaan suurissa määrissä valmistettujen tuotteidemme laadun.
On huomionarvoista, että ennen kuin tuote saavuttaa kaupan hyllyt, yli sata asiantuntijaa on osallistunut sen luontiin! 
 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.fi/tehokkuutemme" }
Efficacy1
KYSYMYS
1

Kuinka luomme tehokkaimmat tuotteet?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.fi/tehokkuutemme" }
Ensinnäkin tuotteet ovat monimutkainen yhdistelmä aktiiviaineita, jotka toimivat yhdessä muiden ainesosien kanssa.
Jotta tehokkuus olisi optimaalinen, ne tulee säilöä siten, että ne pysyvät vakaana. 

Ainutlaatuiseen osaamiseemme kuuluu näiden aktiiviaineiden määrän laskeminen yksi vaatimus mielessämme:
että luomme mahdollisimman turvallisia, tehokkaita, ainutlaatuisia ja aistikkaita tuotteita brändimme luonteen mukaisesti. 

Tämä prosessi sisältää useita vaiheita:  aktiiviaineiden ja muiden ainesosien huolellinen valinta, niiden rajoitteiden kiertäminen siten, että pystymme luomaan mitä innovatiivisimpia koostumuksia, ja niiden muuttaminen kosmetiikkatuotteeksi, joka vakuuttaa asiakkaan aistikkuudellaan ja tehokkuudellaan. 

Vastuunamme on varmistaa, että jokainen tuote saavuttaa asiakkaamme vakailla todisteilla sen tehokkuudesta, turvallisuudesta ja laadukkuudesta.
 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.fi/tehokkuutemme" }
Efficacy2
KYSYMYS
2

Kuinka arvioimme tuotteidemme tehokkuuden?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.fi/tehokkuutemme" }
Tehokkuus on aina ollut erittäin tärkeä kriteeri ennen uuden tuotteen lanseeraamispäätöstä. Samalla kun ihonhoitotuotteiden osasto luotiin 70-luvulla, L’Oréalille perustettiin erityinen osasto, joka keskittyy tehokkuuden arviointimetodeihin. 

Siitä asti tutkijamme ovat heltymättä kehittäneet tehokkaampia ihonhoitotuotteita integroiden formulointiteknologioita ja todistetusti tehokkaita aktiiviaineita in-vitro- ja in-vivo-testeillä, instrumentaalisilla biofysikaalisilla metodeilla ja itsenäisten instituutioiden tekemillä kliinisillä testeillä.

Edistymistä varten tieteelliset, lääketieteelliset tai tekniset keinot vaativat luotettavia ja asiaankuuluvia mittausvälineitä, jotta tutkittujen kantojen alkupisteen voi luonnehtia ja kuvailla.  Nämä välineet ovat elintärkeitä tutkijoille ja asiantuntijoille, jotka arvioivat vastattavien toimiensa tehokkuutta. L’Oréalin asiantuntijat kehittivät ja julkaisivat ihokartaston, jotta heidän kehittämiensä tuotteiden ja hoitojen vaikutuksia voitaisiin verrata objektiivisesti samoilla arviointikriteereillä arvioijasta ja paikasta riippumatta. 
 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.fi/tehokkuutemme" }
Efficacy3
KYSYMYS
3

Otetaanko tuotteissa huomioon kulttuurilliset erot?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.fi/tehokkuutemme" }
Jokaisella maailman alueella on omat kulttuurilliset ja ilmastolliset piirteensä, joten erilaisen ihotyypin omaavat naiset omaavat erilaiset tarpeet. Esimerkiksi Aasiassa ihon ikääntyminen näkyy pääosin hyperpigmentaationa, kun taas Euroopassa ikääntymisen ensimerkkinä ovat rypyt. Tästä syystä olemme perustaneet L’Oréal Parisin formulointilaboratorioita maailman eri alueille: Eurooppaan, Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan, Japaniin, Kiinaan, Intiaan ja Afrikkaan. Niiden tavoitteena on luoda tuotteita, jotka toimivat erityisesti kyseisen alueen kuluttajille, mikä on hyväksi kaikille! Nämä kanssakäymiset ja yhteistyö laboratorioidemme kesken ympäri maailmaa ovat valtava inspiraationlähde innovaattoreillemme.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.fi/tehokkuutemme" }
Efficac4
KYSYMYS
4

Mitä ympäristöllisiä haasteita kohtaatte luodessanne tuotteita?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.fi/tehokkuutemme" }

Haasteena on olla innovatiivinen. Toisin sanoen, uusien ratkaisujen keksiminen naisille ottamalla huomioon viimeisimmät tieteelliset tulokset ja ihoon ja ainesosiin liittyvät tiedot varmistaen samalla, että yhdistämme L'Oréal Groupin ympäristölliset ja yhteiskunnalliset tavoitteet tuotteen tehokkuuden ja laadun osalta. Otamme aina huomioon käyttämiemme aktiivisten aineiden ja raaka-aineiden vaikutukset sekä niiden alkuperän.

SPOT (Sustainable Product Optimization Tool, kestävien tuotteiden optimointityökalu) on ainutlaatuinen ja innovatiivinen L’Oréalin kehittämä arviointityökalu, jolla voidaan arvioida kosmetiikkatuotteen kokonaishiilijalanjälki. SPOTin metodologia on tällä alalla ensimmäinen laatuaan, ja sillä voidaan määrittää kaikkien tuotteidemme yhteiskunnallinen ja ympäristöllinen tehokkuus jokaisessa tuotteen elinkaaren vaiheessa.

SPOT on L’Oréalin monimuotoisten kestävyys-, pakkaus- ja tutkimustiimien sekä kansainvälisten ulkopuolisten asiantuntijoiden yhteistyön tulos. Se otettiin käyttöön kaikissa L’Oréalin brändeissä vuonna 2017 ja on nyt täysin integroitu kaikkien uusien tuotteidemme suunnittelu- ja lanseerausprosessissa. Lue lisää täältä

 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.fi/tehokkuutemme" } { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Kotisivu" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.fi/the-other-side", "name": "The Other Side" } } , { "@type":"ListItem", "position": 3, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.fi/the-other-side-ihonhoito", "name": "The Other Side Ihonhoito" } } , { "@type":"ListItem", "position": 4, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.fi/tehokkuutemme", "name": "Tehokkuutemme" } } ] }