Sulje
YMPÄRISTÖN KUNNIOITTAMINEN

YMPÄRISTÖN KUNNIOITTAMINEN

Kauneuden palveluksessa työskentelyyn kuuluu myös kauniin planeettamme säilyttäminen. Vuonna 1995 L'Oréal perusti ekotoksikologisen laboratorion, jossa mitataan ja mallinnetaan tuotteidemme mahdollisia vaikutuksia ekosysteemiin (vesi, maaperä, ilma) ja biologiseen monimuotoisuuteen. Vuonna 1999 L'Oréal laati vihreän kemian periaatteet ainesosiensa valmistuksessa. 

Vuodesta 2006 lähtien raaka-aineiden ympäristöindikaattorit ovat olleet jatkuvassa seurannassa. Uudistukset prosesseissa seuraavat ekologisen suunnittelun ohjeistuksia, ja niiden tavoitteena on vähentää tuotteiden vaikutusta ympäristöön koko niiden elinkaaren aikana. Ohjeistukset jaetaan tavarantoimittajille ja yhteistyökumppaneille.

Osana L'Oréalin pyrkimyksiä parantaa kestävän kehityksen ohjelmaamme, vuonna 2013 käynnistettyä Sharing Beauty With All -ohjelmaa, yhtiö on asettanut itselleen useita konkreettisia sitoumuksia vuoteen 2020 mennessä. Sitoumukset käsittelevät koko arvoketjun kaikkia vaikutuksia - tuotesuunnittelusta jakeluun, tuotantoprosesseista raaka-aineiden hankintaan. 

Nämä sitoumukset jaetaan neljään pilariin: Kestävä innovaatio, kestävä tuotanto, kestävät elintavat ja kasvun jakaminen kaikkien työntekijöiden, tavarantoimittajien ja yhteisöjen kanssa, joiden kanssa L’Oréal on tekemisissä. Vuosittain L'Oréal mittaa sitoumusten totetutumista kvantitatiivisesti ja julkaisee tulokset. L'Oréal käy jatkuvasti vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa ja pyrkii kehittämään sitoumuksiaan. Tiedotamme tekemästämme työstä ja paranamme ympäristöprofiiliamme sekä kehitämme yhteisiä aloitteita. 

Kestävän kehityksen ohjelma, vahva sitoutuminen etiikkaan, moninaisuuden kunnioittaminen ja hyväntekeväisyyteen osallistuminen (toteutetaan L’Oréal-säätiön ja sen tuotemerkkien tuella) mahdollistavat, että L’Oréal on osallisena 14/17 YK:n vuonna 2015 määritellyistä kestävän kehityksen tavoitteista.

VUOSI 2018 VIITENÄ AVAINLUKUNA

• -77% 
L'Oréal on vähentänyt tehtaidensa ja jakelukeskusten hiilidioksidipäästöjä absoluuttisesti 77% verrattuna vuoteen 2005 samalla kun tuotantomäärät ovat kasvaneet 38%.  

• 79%
Vuonna 2018 markkinoille tulleista tuotteista 79%:lla on parantunut sosiaalinen tai ympäristöllinen profiili. Tuotteiden valmistuksessa ja kehittämisessä otetaan myös huomioon sen vaikutus kestävään kehitykseen eikä ainoastaan suorituskykyä ja kannattavuutta.

• 63,584
Henkilöiden määrä heikommassa asemassa olevista yhteisöistä, jotka ovat työllistyneet L'Oréalin ohjelmien kautta. Tavoitteemme vuodelle 2020: 100 000 ihmistä.

• 88%
Konsernin tuotemerkkien osuus, joiden ympäristö- ja sosiaalinen vaikutus on arvioitu. 

• 3
Vuonna 2018 L'Oréal saavutti kolmantena peräkkäisenä vuotena A-pisteet, korkeimman pistemäärän CDP:n vertailussa, työstään ilmastonsuojelussa, kestävässä vesihuollossa ja metsien suojelussa. L'Oréal on ainoa yritys maailmassa, joka on saavuttanut parhaat tulokset kolmena vuotena peräkkäin. CDP on riippumaton, kansainvälinen organisaatio, joka arvioi yritysten ympäristötehokkuutta.

RAPORTOINTI: MYÖNTEISET MUUTOKSET, JOTKA PERUSTUVAT VAHVAAN EETTISEEN KOMPASSIIN

L'Oréal tiedottaa vuosittain avoimesti ja antaa tietoja yhteiskuntavastuullisesta strategiastaan, haasteistaan ja tuloksistaan kolmessa raportissa: Registration Document, L’Oréalin vuosiraportti Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -aloitteeseen (UN Global Compact) sekä Sharing Beauty With All Progress Report -raportti. 

Vuonna 2018 L'Oréalin CR-työ ja sen raportointi luotettavien, indikaattoreiden avulla (jonka lakisääteiset tilintarkastajat ovat vahvistaneet) sai tunnustusta olemalla yksi tiukimmista maailmanlaajuisista yhtiöstä tällä alueella.

• Vuonna 2018 L'Oréal saavutti kolmantena peräkkäisenä vuotena A-pisteet, korkeimman pistemäärän CDP:n vertailussa, työstään ilmastonsuojelussa, kestävässä vesihuollossa ja metsien suojelussa. L'Oréal on ainoa yritys maailmassa, joka on saavuttanut parhaat tulokset kolmena vuotena peräkkäin. CDP on riippumaton, kansainvälinen organisaatio, joka arvioi yritysten ympäristötehokkuutta.

• Syyskuussa 2018 L’Oréal listattiin molempiin Ethibel Sustainability Index -indekseihin: Excellence Europe ja Excellence Global.

• Etisphere-instituutti, maailmanlaajuinen johtaja yritysetiikan ja hyvän hallintotavan edistämisessä, sijoitti L'Oréalin yhdeksännen kerran yhdeksi ""maailman eettisimmistä yrityksistä"".

• L'Oréal tukee YK:n Global Compact -aloitetta, ja vuonna 2015 se liittyi LEAD-ohjelmaan, joka kokoaa yhteen kestävään kehitykseen eniten sitoutuneet yritykset.

• ISS-Oekom, rahoituslaitosten ulkopuolinen luottoluokituslaitos, antoi L’Oréalille seitsemäntenä peräkkäisenä vuonna Prime-tunnustuksen yhtenä parhaiten menestyvänä yrityksenä.

• Joulukuussa 2018 Vigeo Eiris, rahoituslaitosten ulkopuolinen luottoluokituslaitos, sisällytti jälleen L'Oréalin useisiin Euronext Vigeo Eiris -indekseihin. Yhtiö on sijoittunut ykköseksi kaikilla sektoreilla.

• Covalence ESG Ratings -indeksi sijoittaa L'Oréalin maailmanlaajuiseseksi ykköseksi. Vertailussa on mukana 581 maailman suurinta pörssiyhtiötä ja siinä otetaan huomioon esimerkiksi ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu, johtamistapa ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

Kaikki artikkelit

#message

Lisätietoja